زندگی با پاییزش زیباست

پاییز را هم می توان زیبا دید

نگو خزان است و زردی ..

اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند ..

همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان رامی سازند...

خش خش برگ ها هم زیباست

اگر بخواهیم..

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهدی یزدی

چهار فصل بیشتر که نداریم هرسال تکرار و تکرار و تکرار.

انسانم آرزوست

[گل][گل][گل]با این گلها حس بهاری پیدا کنی. من از پاییز بیزارم[لبخند]