سکوت خواهم کرد

سکوت که صدایی ندارد منتظر چه هستی؟

از درون من به دنبال کدامین سخنی؟

پشیمانی؟ ترس؟ گذشت؟ صدای بوسه؟ احساس؟ عشق؟...

خستگی را در چشمانم نمیخوانید و تجربه های دلخراش را در ضربه های انگشتانم نمیبینید

و احساسم را .

نمیبینید نمیخوانید نمیشنوید نمیدانید نمیپرسید

مگر دیوانه ام که سخنی بگویم؟

سکوت خواهم کرد.

/ 6 نظر / 13 بازدید
انیس

اول سلام دوم خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوم چرا نیومدی بهم سر بزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چهارم خیلی خوشحالم برگشتی

امید امیدواری

سلام پرستار کوچولو.... این عکس و متن خیلی با احساس هست. [گل][گل][گل]

انیس

سلام مرسی گلم سر زدی دوست دارم دارم بوس[ماچ]

مهدی یزدی

... و تو هرگز سکوت نخواهی کرد. این رو مطمینم.[گل]

سونیا

وای این متن و این عکس محشره ..سالی من نازی[ماچ]