پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

زندگی چیست؟

از کبوتر پرسیدم زندگی چیست؟                               پرهایش را تکان داد و جواب نداد از دریا پرسیدم زندگی چیست؟                                خوروشید و جوابم را ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 9 بازدید