سلام به همه دوستای خوبم

 

شاید روزی جایی شنیدید که هنوزم یکی داره آروم زمزمه میکنه که عشق واقعیه

کسی نمی داند
که پشت پنجره آواز کیست می آید
که کیست می خواند
کسی به سوک نشست
که سوگوار جوانی ست سوگوار امید
و سوگوار گذشتن و برنگشتن هاست

تا آمدم که با تو خداحافظی کنم بغضم امان نداد و خدا.........در گلوشکست
خدا حافظ
 آدمکبامن حرف نزن
/ 0 نظر / 12 بازدید