روزت مبارک پرستار کوچولو

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است

 از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است

از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک تر از من است

از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است

از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است

از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست

ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا

بهای دلم را از خدا گرفته ام . امید است که یاورم باشد و ارزو است که واقعیت تمام زندگی ام گردد.

تشکر از تمام دوستان که به یاد پرستار کوچولو سالی بودن.

/ 1 نظر / 38 بازدید