بارگاهت جلوه گاه طارم مینا رضا

 آستانت آسمانى کهکشان آرا رضا

مهر از ماه جمالت چشمه اى گیتى فروز

 ماه از مهر رخت آیینه اى رخشا رضا

گل تبارانت مست از بوى دل آویز تو اند

 اى نسیم گلشن کویت طراوت زا رضا 

راهیان راه عشقت کاروان در کاروان

 ساکنان کوى شوقت واله و شیدا رضا 

چرخ مینایى خبر دارد که در مهتاب شوق

 ژاله مى بارم مدام از دیده چون مینا رضا

واصلان آستانت از دو عالم بى نیاز

 عارفان را بارگاهت قاف استغنا رضا

نارسا طبعم نیارد گفتگو درباره ات

 شعر «صائم» قطره و اوصاف تو دریا رضا

 تاريخ : ٧ اسفند ۱۳۸٧ | ٧:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پرستار کوچولو سالی | نظرات ()
  • ایران موزه
  • آسمان